Αιγυπτιος • AIGUPTIOS • Aiguptios

Search: Αιγυπτια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιγυπτιᾳ; αιγυπτια; αιγυπτιαΑἰγύπτιοςαιγυπτι·ᾳ; αιγυπτι·α; αιγυπτι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιγυπτιαΑἰγύπτιοςαιγυπτι·αneu nom|acc|voc pl
αιγυπτιαΑἰγύπτιοςαιγυπτι·αfem nom|voc sg
αιγυπτιᾳΑἰγύπτιοςαιγυπτι·ᾳfem dat sg

Αἰγύπτιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιγυπτια[LXX]αιγυπτιεαιγυπτι·ααιγυπτι·ε
Nomαιγυπτιος[GNT][LXX]αιγυπτι·ος
Accαιγυπτιαν[LXX]αιγυπτιον[GNT][LXX]αιγυπτι·αναιγυπτι·ον
Datαιγυπτιᾳαιγυπτιῳ[LXX]αιγυπτι·ᾳαιγυπτι·ῳ
Genαιγυπτιας[LXX]αιγυπτιου[LXX]αιγυπτι·αςαιγυπτι·ου
PlVocαιγυπτιαιαιγυπτιοι[GNT][LXX]αιγυπτια[LXX]αιγυπτι·αιαιγυπτι·οιαιγυπτι·α
Nom
Accαιγυπτιας[LXX]αιγυπτιους[LXX]αιγυπτι·αςαιγυπτι·ους
Datαιγυπτιαιςαιγυπτιοις[LXX]αιγυπτι·αιςαιγυπτι·οις
Genαιγυπτιων[GNT][LXX]αιγυπτι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:38:25 EST