ριζα • hRIZA • rhiza

ῥίζα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocριζα[GNT][LXX]ριζ·α
Nom
Accριζαν[GNT][LXX]ριζ·αν
Datριζῃριζ·ῃ
Genριζης[GNT][LXX]ριζ·ης
PlVocριζαι[LXX]ριζ·αι
Nom
Accριζας[LXX]ριζ·ας
Datριζαιςριζ·αις
Genριζων[GNT][LXX]ριζ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:41:31 EST