ρᾳδιουργημα • hRAiDIOURGHMA • rha(i)diourgēma

ῥᾳδιούργημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocρᾳδιουργημα[GNT]ρᾳδιουργημα[τ]
Nom
Acc
Datρᾳδιουργηματιρᾳδιουργηματ·ι
Genρᾳδιουργηματοςρᾳδιουργηματ·ος
PlVocρᾳδιουργηματαρᾳδιουργηματ·α
Nom
Acc
Datρᾳδιουργημασι, ρᾳδιουργημασινρᾳδιουργημα[τ]·σι(ν)
Genρᾳδιουργηματωνρᾳδιουργηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Nov-2020 19:02:23 EST