ραβδος • hRABDOS • rhabdos

ῥάβδος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocραβδεραβδ·ε
Nomραβδος[GNT][LXX]ραβδ·ος
Accραβδον[GNT][LXX]ραβδ·ον
Datραβδῳ[GNT][LXX]ραβδ·ῳ
Genραβδου[GNT][LXX]ραβδ·ου
PlVocραβδοι[LXX]ραβδ·οι
Nom
Accραβδους[GNT][LXX]ραβδ·ους
Datραβδοις[LXX]ραβδ·οις
Genραβδων[LXX]ραβδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 12:14:05 EDT