ραβδουχος • hRABDOUCOS hRABDOUXOS • rhabdouchos

ῥαβδοῦχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocραβδουχεραβδουχ·ε
Nomραβδουχοςραβδουχ·ος
Accραβδουχονραβδουχ·ον
Datραβδουχῳραβδουχ·ῳ
Genραβδουχουραβδουχ·ου
PlVocραβδουχοι[GNT]ραβδουχ·οι
Nom
Accραβδουχους[GNT]ραβδουχ·ους
Datραβδουχοιςραβδουχ·οις
Genραβδουχωνραβδουχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:47:22 EST