ῳδη • WiDH • ō(i)dē

ᾠδή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocῳδη[LXX]ῳδ·η
Nom
Accῳδην[GNT][LXX]ῳδ·ην
Datῳδῃ[LXX]ῳδ·ῃ
Genῳδης[LXX]ῳδ·ης
PlVocῳδαι[LXX]ῳδ·αι
Nom
Accῳδας[LXX]ῳδ·ας
Datῳδαις[GNT][LXX]ῳδ·αις
Genῳδων[LXX]ῳδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Feb-2019 05:34:53 EST