ωτιον • WTION • ōtion

ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocωτιον[GNT][LXX]ωτι·ον
Nom
Acc
Datωτιῳωτι·ῳ
Genωτιου[GNT][LXX]ωτι·ου
PlVocωτια[LXX]ωτι·α
Nom
Acc
Datωτιοις[LXX]ωτι·οις
Genωτιων[LXX]ωτι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:17:16 EST