υψος • hUYOS • hupsos

ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυψος[GNT][LXX]υψ(ο)·ς
Nom
Acc
Datυψει[GNT][LXX]υψ(ε)·ι
Genυψους[GNT][LXX]υψ(ε)·ος
PlVocυψη[LXX]υψ(ε)·α
Nom
Acc
Datυψεσι[LXX], υψεσινυψ(ε)·σι(ν), υψ(ε)·σι(ν)
Genυψων[GNT][LXX], υψεων[LXX]υψ(ε)·ων, υψ(ε)·ων > uncontr. υψεων (for υψων)

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 20:33:56 EDT