υψιστος • hUYISTOS • hupsistos

ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψιστηυψιστε[LXX]υψιστ·ηυψιστ·ε
Nomυψιστος[GNT][LXX]υψιστ·ος
Accυψιστηνυψιστον[LXX]υψιστ·ηνυψιστ·ον
Datυψιστῃυψιστῳ[LXX]υψιστ·ῃυψιστ·ῳ
Genυψιστηςυψιστου[GNT][LXX]υψιστ·ηςυψιστ·ου
PlVocυψισταιυψιστοιυψισταυψιστ·αιυψιστ·οιυψιστ·α
Nom
Accυψισταςυψιστουςυψιστ·αςυψιστ·ους
Datυψισταιςυψιστοις[GNT][LXX]υψιστ·αιςυψιστ·οις
Genυψιστων[LXX]υψιστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:57:54 EDT