υπνος • hUPNOS • hupnos

ὕπνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπνευπν·ε
Nomυπνος[LXX]υπν·ος
Accυπνον[LXX]υπν·ον
Datυπνῳ[GNT][LXX]υπν·ῳ
Genυπνου[GNT][LXX]υπν·ου
PlVocυπνοιυπν·οι
Nom
Accυπνους[LXX]υπν·ους
Datυπνοις[LXX]υπν·οις
Genυπνων[LXX]υπν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 13:29:28 EST