υβρις • hUBRIS • hubris

ὕβρις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυβριυβρι
Nomυβρις[LXX]υβρ(ι)·ς
Accυβριν[GNT][LXX]υβρ(ι)·ν
Datυβρει[LXX]υβρ(ι)·ι
Genυβρεως[GNT][LXX]υβρ(ι)·ος
PlVocυβρεις[LXX]υβρ(ι)·ες
Nom
Accυβρεις[LXX]υβρ(ι)·ας
Datυβρεσι, υβρεσιν[GNT]υβρ(ι)·σι(ν), υβρ(ι)·σι(ν)
Genυβρεων[LXX]υβρ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 10:56:52 EDT