υστερημα • hUSTERHMA • husterēma

ὑστέρημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυστερημα[GNT][LXX]υστερημα[τ]
Nom
Acc
Datυστερηματιυστερηματ·ι
Genυστερηματος[GNT]υστερηματ·ος
PlVocυστερηματα[GNT]υστερηματ·α
Nom
Acc
Datυστερημασι, υστερημασινυστερημα[τ]·σι(ν)
Genυστερηματωνυστερηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 17:37:33 EST