υποστασις • hUPOSTASIS • hupostasis

ὑπό·στασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποστασιυποστασι
Nomυποστασις[GNT][LXX]υποστασ(ι)·ς
Accυποστασιν[LXX]υποστασ(ι)·ν
Datυποστασει[GNT][LXX]υποστασ(ι)·ι
Genυποστασεως[GNT][LXX]υποστασ(ι)·ος
PlVocυποστασειςυποστασ(ι)·ες
Nom
Accυποστασειςυποστασ(ι)·ας
Datυποστασεσι, υποστασεσινυποστασ(ι)·σι(ν)
Genυποστασεωνυποστασ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:16:09 EST