υποδειγμα • hUPODEIGMA • hupodeigma

ὑπό·δειγμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποδειγμα[GNT][LXX]υποδειγμα[τ]
Nom
Acc
Datυποδειγματι[GNT]υποδειγματ·ι
Genυποδειγματοςυποδειγματ·ος
PlVocυποδειγματα[GNT]υποδειγματ·α
Nom
Acc
Datυποδειγμασι, υποδειγμασινυποδειγμα[τ]·σι(ν)
Genυποδειγματωνυποδειγματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 01:30:19 EDT