υπηκοος • hUPHKOOS • hupēkoos

ὑπ·ήκοος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπηκοευπηκο·ε
Nomυπηκοος[GNT][LXX]υπηκο·ος
Accυπηκοονυπηκο·ον
Datυπηκοῳυπηκο·ῳ
Genυπηκοουυπηκο·ου
PlVocυπηκοοι[GNT][LXX]υπηκοαυπηκο·οιυπηκο·α
Nom
Accυπηκοους[LXX]υπηκο·ους
Datυπηκοοιςυπηκο·οις
Genυπηκοωνυπηκο·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:33:42 EDT