υποποδιον • hUPOPODION • hupopodion

ὑπο·πόδιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυποποδιον[GNT][LXX]υποποδι·ον
Nom
Acc
Datυποποδιῳ[LXX]υποποδι·ῳ
Genυποποδιου[LXX]υποποδι·ου
PlVocυποποδιαυποποδι·α
Nom
Acc
Datυποποδιοιςυποποδι·οις
Genυποποδιωνυποποδι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 20:26:18 EDT