υπομονη • hUPOMONH • hupomonē

ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπομονη[GNT][LXX]υπομον·η
Nom
Accυπομονην[GNT][LXX]υπομον·ην
Datυπομονῃ[GNT][LXX]υπομον·ῃ
Genυπομονης[GNT][LXX]υπομον·ης
PlVocυπομοναιυπομον·αι
Nom
Accυπομοναςυπομον·ας
Datυπομοναιςυπομον·αις
Genυπομονων[LXX]υπομον·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Jan-2021 03:27:37 EST