υπνωδης • hUPNWDHS • hupnōdēs

ὑπνώδης -ές [LXX]

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπνωδεςυπνωδ(ε)·ς
Nomυπνωδης[LXX]υπνωδ(ε)·^ς
Accυπνωδηυπνωδ(ε)·α
Datυπνωδειυπνωδ(ε)·ι
Genυπνωδουςυπνωδ(ε)·ος
PlVocυπνωδειςυπνωδηυπνωδ(ε)·εςυπνωδ(ε)·α
Nom
Accυπνωδειςυπνωδ(ε)·ας
Datυπνωδεσι, υπνωδεσινυπνωδ(ε)·σι(ν)
Genυπνωδωνυπνωδ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 13:42:51 EDT