υετος • hUETOS • huetos

ὑετός, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυετευετ·ε
Nomυετος[GNT][LXX]υετ·ος
Accυετον[GNT][LXX]υετ·ον
Datυετῳ[LXX]υετ·ῳ
Genυετου[LXX]υετ·ου
PlVocυετοι[LXX]υετ·οι
Nom
Accυετους[GNT]υετ·ους
Datυετοις[LXX]υετ·οις
Genυετων[LXX]υετ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:10:11 EDT