οσιος • hOSIOS • hosios

ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοσια[GNT][LXX]οσιεοσι·αοσι·ε
Nomοσιος[GNT][LXX]οσι·ος
Accοσιανοσιον[GNT][LXX]οσι·ανοσι·ον
Datοσιᾳοσιῳ[LXX]οσι·ᾳοσι·ῳ
Genοσιας[LXX]οσιου[LXX]οσι·αςοσι·ου
PlVocοσιαιοσιοι[LXX]οσια[GNT][LXX]οσι·αιοσι·οιοσι·α
Nom
Accοσιας[LXX]οσιους[GNT][LXX]οσι·αςοσι·ους
Datοσιαιςοσιοις[LXX]οσι·αιςοσι·οις
Genοσιων[LXX]οσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 18:06:12 EDT