ορμημα • hORMHMA • hormēma

ὅρμημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocορμημα[LXX]ορμημα[τ]
Nom
Acc
Datορμηματι[GNT][LXX]ορμηματ·ι
Genορμηματοςορμηματ·ος
PlVocορμηματα[LXX]ορμηματ·α
Nom
Acc
Datορμημασι, ορμημασινορμημα[τ]·σι(ν)
Genορμηματωνορμηματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 22:54:11 EST