ορμημα • hORMHMA • hormēma

ὅρμημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocορμημα[LXX]ορμημα[τ]
Nom
Acc
Datορμηματι[GNT][LXX]ορμηματ·ι
Genορμηματοςορμηματ·ος
PlVocορμηματα[LXX]ορμηματ·α
Nom
Acc
Datορμημασι, ορμημασινορμημα[τ]·σι(ν)
Genορμηματωνορμηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 15:47:27 EST