ορκος • hORKOS • horkos

ὅρκος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocορκεορκ·ε
Nomορκος[GNT][LXX]ορκ·ος
Accορκον[GNT][LXX]ορκ·ον
Datορκῳ[GNT][LXX]ορκ·ῳ
Genορκου[GNT][LXX]ορκ·ου
PlVocορκοιορκ·οι
Nom
Accορκους[GNT][LXX]ορκ·ους
Datορκοις[LXX]ορκ·οις
Genορκων[LXX]ορκ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 04:12:36 EST