οριον • hORION • horion

ὅριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοριον[LXX]ορι·ον
Nom
Acc
Datοριῳ[LXX]ορι·ῳ
Genοριου[LXX]ορι·ου
PlVocορια[GNT][LXX]ορι·α
Nom
Acc
Datοριοις[GNT][LXX]ορι·οις
Genοριων[GNT][LXX]ορι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 02:23:39 EDT