ορασις • hORASIS • horasis

ὅρασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocορασιορασι
Nomορασις[GNT][LXX]ορασ(ι)·ς
Accορασιν[LXX]ορασ(ι)·ν
Datορασει[GNT][LXX]ορασ(ι)·ι
Genορασεως[LXX]ορασ(ι)·ος
PlVocορασεις[GNT][LXX]ορασ(ι)·ες
Nom
Accορασεις[GNT][LXX]ορασ(ι)·ας
Datορασεσι, ορασεσιν[LXX]ορασ(ι)·σι(ν), ορασ(ι)·σι(ν)
Genορασεωνορασ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 06:32:27 EDT