οραμα • hORAMA • horama

ὅραμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοραμα[GNT][LXX]οραμα[τ]
Nom
Acc
Datοραματι[GNT][LXX]οραματ·ι
Genοραματος[GNT][LXX]οραματ·ος
PlVocοραματα[LXX]οραματ·α
Nom
Acc
Datοραμασι, οραμασιν[LXX]οραμα[τ]·σι(ν), οραμα[τ]·σι(ν)
Genοραματων[LXX]οραματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 15:40:22 EST