οφις • OFIS • ophis

ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοφιοφι
Nomοφις[GNT][LXX]οφ(ι)·ς
Accοφιν[GNT][LXX]οφ(ι)·ν
Datοφει[LXX]οφ(ι)·ι
Genοφεως[GNT][LXX]οφ(ι)·ος
PlVocοφεις[GNT][LXX]οφ(ι)·ες
Nom
Accοφεις[GNT][LXX]οφ(ι)·ας
Datοφεσι, οφεσιν[GNT]οφ(ι)·σι(ν), οφ(ι)·σι(ν)
Genοφεων[GNT][LXX]οφ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 18:14:05 EDT