ορος • OROS • oros

ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocορος[GNT][LXX]ορ(ο)·ς
Nom
Acc
Datορει[GNT][LXX]ορ(ε)·ι
Genορους[GNT][LXX]ορ(ε)·ος
PlVocορη[GNT][LXX]ορ(ε)·α
Nom
Acc
Datορεσι[LXX], ορεσιν[GNT][LXX]ορ(ε)·σι(ν)
Genορων[GNT][LXX], ορεων[GNT][LXX]ορ(ε)·ων, ορ(ε)·ων > uncontr. ορεων (for ορων)

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 18:16:42 EDT