ορνεον • ORNEON • orneon

ὄρνεον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocορνεον[LXX]ορνε·ον
Nom
Acc
Datορνεῳ[LXX]ορνε·ῳ
Genορνεου[GNT][LXX]ορνε·ου
PlVocορνεα[GNT][LXX]ορνε·α
Nom
Acc
Datορνεοις[GNT][LXX]ορνε·οις
Genορνεων[LXX]ορνε·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 22:45:49 EDT