ονειδος • ONEIDOS • oneidos

ὄνειδο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocονειδος[GNT][LXX]ονειδ(ο)·ς
Nom
Acc
Datονειδει[LXX]ονειδ(ε)·ι
Genονειδους[LXX]ονειδ(ε)·ος
PlVocονειδη[LXX]ονειδ(ε)·α
Nom
Acc
Datονειδεσι, ονειδεσινονειδ(ε)·σι(ν)
Genονειδωνονειδ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 18:03:46 EDT