οναρ • ONAR • onar

ὄναρ, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοναρ[GNT]οναρ
Nom
Acc
Datοναριοναρ·ι
Genοναροςοναρ·ος
PlVocοναραοναρ·α
Nom
Acc
Datοναρσι, οναρσινοναρ·σι(ν)
Genοναρωνοναρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 22:22:14 EST