ορμη • hORMH • hormē

ὁρμή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocορμη[GNT][LXX]ορμ·η
Nom
Accορμην[LXX]ορμ·ην
Datορμῃ[LXX]ορμ·ῃ
Genορμης[LXX]ορμ·ης
PlVocορμαιορμ·αι
Nom
Accορμας[LXX]ορμ·ας
Datορμαιςορμ·αις
Genορμων[LXX]ορμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:49:38 EDT