ομοιωσις • hOMOIWSIS • homoiōsis

ὁμοίωσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocομοιωσιομοιωσι
Nomομοιωσις[LXX]ομοιωσ(ι)·ς
Accομοιωσιν[GNT][LXX]ομοιωσ(ι)·ν
Datομοιωσειομοιωσ(ι)·ι
Genομοιωσεως[LXX]ομοιωσ(ι)·ος
PlVocομοιωσειςομοιωσ(ι)·ες
Nom
Accομοιωσειςομοιωσ(ι)·ας
Datομοιωσεσι, ομοιωσεσινομοιωσ(ι)·σι(ν)
Genομοιωσεωνομοιωσ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:21:13 EST