ομοιωμα • hOMOIWMA • homoiōma

ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocομοιωμα[LXX]ομοιωμα[τ]
Nom
Acc
Datομοιωματι[GNT][LXX]ομοιωματ·ι
Genομοιωματος[LXX]ομοιωματ·ος
PlVocομοιωματα[GNT][LXX]ομοιωματ·α
Nom
Acc
Datομοιωμασι, ομοιωμασινομοιωμα[τ]·σι(ν)
Genομοιωματωνομοιωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:32:29 EST