οφειλετης • OFEILETHS • opheiletēs

ὀφειλέτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοφειλεταοφειλετ·α
Nomοφειλετης[GNT]οφειλετ·ης
Accοφειλετηνοφειλετ·ην
Datοφειλετῃοφειλετ·ῃ
Genοφειλετουοφειλετ·ου
PlVocοφειλεται[GNT]οφειλετ·αι
Nom
Accοφειλεταςοφειλετ·ας
Datοφειλεταις[GNT]οφειλετ·αις
Genοφειλετωνοφειλετ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 23:52:40 EDT