οστεον οστουν • OSTEON OSTOUN • osteon ostoun

ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοστουν[GNT][LXX]οστ(ε)·ον
Nom
Acc
Datοστῳοστ(ε)·ῳ
Genοστουοστ(ε)·ου
PlVocοστα[LXX]οστ(ε)·α
Nom
Acc
Datοστοιςοστ(ε)·οις
Genοστων[LXX]οστ(ε)·ων
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοστεονοστε·ον
Nom
Acc
Datοστεῳοστε·ῳ
Genοστεου[LXX]οστε·ου
PlVocοστεα[GNT][LXX]οστε·α
Nom
Acc
Datοστεοις[LXX]οστε·οις
Genοστεων[GNT][LXX]οστε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:47:55 EST