οργη • ORGH • orgē

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοργη[GNT][LXX]οργ·η
Nom
Accοργην[GNT][LXX]οργ·ην
Datοργῃ[GNT][LXX]οργ·ῃ
Genοργης[GNT][LXX]οργ·ης
PlVocοργαι[LXX]οργ·αι
Nom
Accοργας[LXX]οργ·ας
Datοργαις[LXX]οργ·αις
Genοργωνοργ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 13:34:13 EST