Ιακωβος • IAKWBOS • Iakōbos

Ἰάκωβος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιακωβειακωβ·ε
Nomιακωβος[GNT]ιακωβ·ος
Accιακωβον[GNT]ιακωβ·ον
Datιακωβῳ[GNT]ιακωβ·ῳ
Genιακωβου[GNT]ιακωβ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 01:52:26 EST