Ιωσης • IWSHS • Iōsēs

Ἰωσῆς, -ῆ and Ἰωσῆ[τ]ς, -ῆτος, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιωση[GNT]ιωσ·η
Nomιωσης[GNT]ιωσ·ης
Accιωσηνιωσ·ην
Datιωσῃιωσ·ῃ
Genιωση[GNT]ιωσ·η
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιωσης[GNT]ιωση[τ]·ς
Nom
Accιωσηταιωσητ·α
Datιωσητιιωσητ·ι
Genιωσητος[GNT]ιωσητ·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:29:38 EST