ιππος • hIPPOS • hippos

ἵππος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιππειππ·ε
Nomιππος[GNT][LXX]ιππ·ος
Accιππον[LXX]ιππ·ον
Datιππῳ[LXX]ιππ·ῳ
Genιππου[GNT][LXX]ιππ·ου
PlVocιπποι[LXX]ιππ·οι
Nom
Accιππους[GNT][LXX]ιππ·ους
Datιπποις[GNT][LXX]ιππ·οις
Genιππων[GNT][LXX]ιππ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:14:57 EDT