ιλεως • hILEWS • hileōs

ἵλεως -ων

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιλεως[GNT][LXX]ιλε(ω)·ος
Nom
Accιλεωνιλε(ω)·ον
Datιλεῳιλε(ω)·ῳ
Genιλεω[LXX]ιλε(ω)·ου
PlVocιλεῳιλεαιλε(ω)·οιιλε(ω)·α
Nom
Accιλεως[GNT][LXX]ιλε(ω)·ους
Datιλεῳςιλε(ω)·οις
Genιλεωνιλε(ω)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 08:05:20 EDT