ιασπις • IASPIS • iaspis

ἴασπι[δ]ς, -ιδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιασπιιασπι[δ]
Nomιασπις[GNT][LXX]ιασπι[δ]·ς
Accιασπιν[LXX], ιασπιδαιασπι[δ]·ν, ιασπιδ·α
Datιασπιδι[GNT]ιασπιδ·ι
Genιασπιδοςιασπιδ·ος
PlVocιασπιδεςιασπιδ·ες
Nom
Accιασπιδαςιασπιδ·ας
Datιασπισι, ιασπισινιασπι[δ]·σι(ν)
Genιασπιδωνιασπιδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 00:28:45 EDT