ιασις • IASIS • iasis

ἴασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιασιιασι
Nomιασις[LXX]ιασ(ι)·ς
Accιασιν[GNT][LXX]ιασ(ι)·ν
Datιασει[LXX]ιασ(ι)·ι
Genιασεως[GNT][LXX]ιασ(ι)·ος
PlVocιασεις[GNT]ιασ(ι)·ες
Nom
Accιασεις[GNT]ιασ(ι)·ας
Datιασεσι, ιασεσινιασ(ι)·σι(ν)
Genιασεωνιασ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 09:38:12 EDT