ιππευς • hIPPEUS • hippeus

ἱππεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιππευιππ(ευ)
Nomιππευς[LXX]ιππ(ευ)·ς
Accιππεαιππ(ευ)·α
Datιππειιππ(ευ)·ι
Genιππεως[LXX]ιππ(ευ)·ος
PlVocιππεις[GNT][LXX]ιππ(ευ)·ες
Nom
Accιππεις[GNT][LXX]ιππ(ευ)·ας
Datιππευσι[LXX], ιππευσιν[LXX]ιππ(ευ)·σι(ν)
Genιππεων[LXX]ιππ(ευ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-Jan-2020 18:52:15 EST