ιματιον • hIMATION • himation

ἱμάτιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιματιον[GNT][LXX]ιματι·ον
Nom
Acc
Datιματιῳ[GNT][LXX]ιματι·ῳ
Genιματιου[GNT][LXX]ιματι·ου
PlVocιματια[GNT][LXX]ιματι·α
Nom
Acc
Datιματιοις[GNT][LXX]ιματι·οις
Genιματιων[GNT][LXX]ιματι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:46:34 EDT