ιλαστηριον • hILASTHRION • hilastērion

ἱλαστήριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιλαστηριον[GNT][LXX]ιλαστηρι·ον
Nom
Acc
Datιλαστηριῳιλαστηρι·ῳ
Genιλαστηριου[LXX]ιλαστηρι·ου
PlVocιλαστηριαιλαστηρι·α
Nom
Acc
Datιλαστηριοιςιλαστηρι·οις
Genιλαστηριωνιλαστηρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:38:40 EST