ιερον • hIERON • hieron

ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocιερον[GNT][LXX]ιερ·ον
Nom
Acc
Datιερῳ[GNT][LXX]ιερ·ῳ
Genιερου[GNT][LXX]ιερ·ου
PlVocιερα[GNT][LXX]ιερ·α
Nom
Acc
Datιεροις[LXX]ιερ·οις
Genιερων[LXX]ιερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:40:56 EST