ιος • IOS • ios

ἰός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιει·ε
Nomιος[GNT][LXX]ι·ος
Accιον[LXX]ι·ον
Datιῳι·ῳ
Genιου[GNT][LXX]ι·ου
PlVocιοιι·οι
Nom
Accιους[LXX]ι·ους
Datιοιςι·οις
Genιων[LXX]ι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 28-Nov-2020 05:57:17 EST