ισχυς • ISCUS ISXUS • ischus

ἰσχύς, -ύος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocισχυισχυ
Nomισχυς[GNT][LXX]ισχυ·ς
Accισχυν[GNT][LXX]ισχυ·ν
Datισχυι[GNT][LXX]ισχυ·ι
Genισχυος[GNT][LXX]ισχυ·ος
PlVocισχυεςισχυ·ες
Nom
Accισχυαςισχυ·ας
Datισχυσι, ισχυσινισχυ·σι(ν)
Genισχυων[LXX]ισχυ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:11:21 EDT