Ηρῳδης • hHRWiDHS • Hērō(i)dēs

Ἡρῴδης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocηρῳδηηρῳδ·η
Nomηρῳδης[GNT]ηρῳδ·ης
Accηρῳδην[GNT]ηρῳδ·ην
Datηρῳδῃ[GNT]ηρῳδ·ῃ
Genηρῳδου[GNT]ηρῳδ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 02:09:33 EDT